Werkwijze Coach Vooruit

Coach Vooruit gelooft in de ontwikkeling van jongeren. Wij staan naast de jongeren en helpen hem of haar vooruit.

Maak kennis met onze begeleiders

Onze werkwijze

Hoe wij te werk gaan bij Coach Vooruit
Fase #1
 • Intake en kennismaking
 • Verwachtingen en doelen opstellen
 • Vertrouwensband opbouwen
Fase #2
 • Verhelderen van de hulpvragen
 • Opstellen begeleidingsplan
 • Na 3 maanden evalueren
 • Doelen herzien/aanpassen
Fase #3
 • Uitvoering en zelfstandigheid
 • Onderzoeken en uitproberen
 • Indien mogelijk meer afstand nemen
 • Na 6-9 maanden evalueren
 • Einddoel bepalen
Fase #4
 • Afronding
 • Monitoren en nazorg
 • Doorverwijzen of afsluiten

Voortgang & evaluatie

Monitoren hoe het gaat

Tijdens de voortgang en evaluatiegesprekken monitoren we hoe het gaat. 6 weken na intake evalueren met betrokkenen en jongeren om zo goed mogelijk te monitoren of het huidige traject nog aansluit of aangepast dient te worden.

Onze begeleiding heeft betrekking op de volgende leefgebieden:

 • Het gezin
 • Huisvesting
 • Opleiding
 • Werk
 • Financiën
 • (Psychische)gezondheid
 • Sociale omgeving
 • Vrijetijdsbesteding
 • Politie/justitiecontacten