Begeleiding voor elke jongere

Coach Vooruit biedt hulp aan alle jongeren tussen de 12 en 23 jaar die een afstand hebben tot de maatschappij.

Bekijk onze specialismen

Wat wij doen

Werkwijze; hoe wij te werk gaan

Coach Vooruit begeleidt jongeren tussen de 12 en 23 jaar met meervoudige en complexe problematiek die vastlopen in hun ontwikkeling. Onze begeleiders verdiepen zich in de leefwereld van de jongeren. Coach Vooruit biedt jongeren de kans om trainingen, workshops en voorlichting te volgen gericht op jongeren inzicht te geven in hun problematiek en hoe zij daar het best mee om kunnen gaan. Daarnaast bieden onze begeleiders een begeleidingstraject van 6 tot 9 maanden waarin de begeleider naast de jongere komt te staan. We werken samen met een blik naar de toekomst, zodat de jongere iets heeft om naar uit te kijken.

Begeleiding & Dagbesteding

Wat wij zoal doen

Onze dienstverlening focust zich op begeleiding en dagbesteding. Dit vindt plaats in een veilige en resultaatgerichte ontwikkelomgeving waar de verwachtingen van de jongeren realistisch en tastbaar zijn. Er wordt gewerkt met praktische leerdoelen die gezamenlijk met de jongeren worden gemaakt. De begeleiders zijn in staat om jongeren gezamenlijk te onderzoeken wat de jongeren willen bereiken. Het is belangrijk om de gezamenlijk de doelen op te stellen, want op deze manier gaat de jongere actief aan de slag. De begeleider helpt de jongere herinneren wat hij wil bereiken waarvoor hij dit traject doet. Tijdens het traject staat de begeleider bij iedere positieve ontwikkeling stil en wordt de jongeren constant in zijn kracht gezet. De begeleiders hechten veel waarde aan de mogelijke regie en zelfsturing van de jongere. De jongeren leert hierdoor inzien wat gevolgen van zijn inspanningen en gedrag zijn en neemt hiervoor zijn eigen verantwoordelijkheid.

Ons hulpaanbod

Overbruggingszorg

Wij pakken het net wat anders aan. Onze begeleiders staan naast de jongeren. Eerst verbinden dan verder bouwen.

Begeleiding

Wij pakken het net wat anders aan. Onze begeleiders staan naast de jongeren. Eerst verbinden dan verder bouwen.

Voorlichting

Alcohol, middelenmisbruik, seksualiteit, werk vinden, sociale houding, vriendengroepen. Allerlei onderwerpen waarmee jongeren, ouders en professionals in aanraking komen.

Workshops

Coach Vooruit geeft trainingen en workshops waarin jongeren positief gedrag aanleren. Dit nemen ze mee in hun ontwikkeling. We laten mogelijkheden voor de toekomst zien.

1936 +

Jongere begeleid

195 +

Begeleiders in dienst

7

Opdrachtgevers

10

Locaties

Onze doelgroepen

De begeleiders van Coach Vooruit zetten net een extra stapje. Wij helpen jongeren tussen de 12 en 23 jaar met meervoudige en complexe problematiek die vastlopen in hun ontwikkeling. Denk aan problematiek zoals ernstige gedrags-, sociaal-emotionele en psychische problemen. onvoldoende sociale vaardigheden en het ontbreken van een goede studie- en werkhouding.