Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht (RvT) van Coach Vooruit heeft een belangrijke rol in de maatschappelijke
legitimatie van de organisatie en is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van het
bestuur. De raad van toezicht en de bestuurder werken volgens de principes van de Governancecode
Zorg (2022).

Zij streven in de uitvoering van hun taak naar een optimale invulling van deze normen, welke voor
hen in hoofdlijnen inhouden:

• professioneel en onafhankelijk bestuur en toezicht;
• integer handelen en bevorderen integriteit binnen de instelling;
• transparantie en verantwoording richting belanghebbenden.

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht richten zich daarbij primair op de belangen van
cliënten, de continuïteit en professionaliteit van de organisatie en het verantwoord gebruik van
publieke middelen. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks het eigen functioneren en dat van de
Raad van Bestuur. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad
van Bestuur betrokken. De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door
goedkeuring te verlenen aan het jaarverslag, inclusief de jaarrekening.

Voorzitter

Ronan Langenberg
3e termijn: 1 januari 2024 t/m 31 december 2024

Leden

Souad Kalai
3e termijn: 1 januari 2024 t/m 31 december 2024

Moulay Lakbir Ben Ahmed
3e termijn: 1 januari 2024 t/m 31 december 2024

Contact

Secretaris Raad van Toezicht
secretarisrvt@coachvooruit.nl

Post-/bezoekadres

Vlaardingweg 62 (unit 3.16)
3044 CK Rotterdam