Pulmonary

Ouders/verzorgers met opvoedvraagstukken

Ouders en verzorgers van jongeren met (multi) gedragsproblematiek kunnen bij Coach Vooruit terecht voor ondersteuning bij (complexe) opvoedvraagstukken.

Thuiszitters/vroegtijdig schoolverlaters

Kinderen en jongeren die zonder onderwijs thuis zitten en vanwege hun problematiek moeilijk kunnen deelnemen in een reguliere of speciale onderwijssetting.