Neurology

Voorlichting

Alcohol, middelenmisbruik, seksualiteit, werk vinden, sociale houding, vriendengroepen. Allerlei onderwerpen waarmee jongeren, ouders en professionals in aanraking komen.

Dagbesteding

Dagbesteding Iedereen is anders en vraagt om een andere aanpak. Vanuit Coach Vooruit bieden wij daarom een gevarieerd aanbod aan dagbesteding/zingeving programma’s in groepsverband en waar nodig individueel. Individuele trajecten hebben altijd o.a. als doel (terug) werken naar groepsgerichte dagbesteding. Wij werken vanuit 3 pijlers: Pedagogiek (opvoeding en opgroeien) Sport- en psychosociale activiteit Talentontwikkeling (leren...