Kwaliteit

SKJ-registratie

Coach Vooruit werkt met ervaren en gediplomeerde professionals met een SKJ-registratie.

Meldcode

Vanaf 1 januari 2019 is de hernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ingevoerd. Ook wij werken met deze meldcode. Dit houdt in dat er melding wordt gedaan bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

Verwijsindex

De verwijsindex MULTIsignaal is een samenwerkingsprogramma waar professionals elkaar kunnen vinden die bij dezelfde cliënt betrokken zijn. In sommige gevallen zijn er binnen een traject meerdere professionals betrokken. Om zichtbaar te zijn voor de andere professionals en samen met hen afspraken te kunnen maken over een plan en om de onderlinge afstemming en de regie te regelen maakt Coach Vooruit gebruik van MULTIsignaal. De privacy rondom de verwijsindex is volgens de wet geregeld. Professionals en organisaties gaan altijd zorgvuldig om met de persoonsgegevens. U kunt de privacyregels en uw rechten nalezen op de website van de verwijsindex van uw regio.

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJvertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.

Zo bereik je het AKJ

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.