Klachtenreglement

Als u ontevreden bent over de begeleiding of over andere zaken, kunt u dit het beste eerst bespreken met de begeleider/coach. Door uw ervaring te delen weten wij wat we kunnen verbeteren. U kunt er ook voor kiezen om uw ontevredenheid te bespreken met de zorg coördinator. U kunt zich altijd laten ondersteunen door iemand anders.

Klachtenfunctionaris

Mocht u er niet uitkomen, kunt u een officiële klacht indienen Coach Vooruit heeft een klachtenfunctionaris met wie u altijd contact op kunt nemen als u ergens ontevreden over bent. De klachtenfunctionaris kan u helpen met het vinden van de juiste weg voor het oplossen van uw klacht. U kunt de klachtenfunctionaris mailen  via het volgende mailadres: klachten@coachvooruit.nl.

U kunt er ook voor kiezen om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.

Klacht onderzoeken

Als u de klacht indient bij Coach Vooruit, wordt deze onderzocht door de klachtenfunctionaris. Deze neemt contact met u op om de klacht te bespreken en om uit te leggen wat de vervolgstappen zijn. Ook wordt de klacht besproken met de verantwoordelijke medewerker.

Een vervolgstap kan zijn dat er samen met u gekeken wordt naar een passende oplossing. Het kan ook voorkomen dat wij na het onderzoeken van de klacht geen oplossing kunnen bieden omdat wij de klacht niet gegrond vinden. U kunt dan altijd naar de externe klachtencommissie gaan als u het hier niet mee eens bent.

Klacht indienen bij de klachtencommissie

Wanneer u het niet eens bent met de oplossing of beslissing van ons of u ervoor kiest om rechtstreeks uw klacht in te willen dienen bij een geschillencommissie, dan kan dit ook.

Coach Vooruit is als zorgaanbieder verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over de door zijn geleverde zorg. Coach Vooruit is hiervoor aangesloten bij Klachtenportaal Zorg onder lidnummer: 14568.

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

 

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

 

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

 

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

 

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Coach Vooruit heeft ook een onafhankelijke vertrouwenspersoon tot zijn beschikking:

  • Een van de belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon is bereikbaar te zijn voor (familie van) cliënten die te maken hebben gekregen met een ongewenste omgangsvorm, een volgens de (familie van de) cliënt onjuiste behandeling of een ander probleem.
  • Wanneer de (familie van) de cliënt er niet zelf uitkomt met de betreffende medewerker of leidinggevende of het moeilijk vindt het probleem bespreekbaar te maken, kan de vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. Deze biedt een luisterend oor en geeft waar mogelijk advies.
  • Samen met (familie van) de cliënt wordt besproken wat deze wil en hoe dit het beste bereikt kan worden. De ervaring leert dat dit er vrijwel altijd toe leidt dat men weer in gesprek kan komen met de betreffende medewerker(s) en daarbij de gelegenheid krijgt te zeggen wat de cliënt dwars zit. Zo kan het vertrouwen hersteld worden.
  • De vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld helpen door de cliënt in gesprek te brengen met de medewerker(s) die het betreft of daarbij zelf ook aanwezig zijn.