Doelgroepen

Voor wie?

Wij maken geen onderscheid, maar zorgen dat jij jezelf wel kunt onderscheiden.

Wij bieden hulp aan alle jongeren die een afstand hebben tot de maatschappij. Denk aan jongeren die behoren tot een groep die gekenmerkt wordt met beperkingen op verschillende leefgebieden. Deze jongeren hebben te maken met problematiek, zoals onvoldoende sociale vaardigheden, het ontbreken van een goede studie- en werkhouding, ernstige gedrags-, sociaal-emotionele en psychische problemen. Veelal in combinatie met maatschappelijke problemen, zoals gebroken gezinnen, armoede, schulden, huisvesting, gezondheid, verslaving en criminaliteit.

Coach Vooruit werkt samen met ouders, partners en het netwerk van de jongere. Wij werken samen met hen om de jongeren te inspireren, te motiveren en te activeren om tot de beste versie van zichzelf te komen.

Wij geloven in de kracht van jongeren

Coach Vooruit gelooft in de kracht van jongeren. Wij vinden het belangrijk om de maatschappelijke positie van de jongeren te versterken. Wij maken het verschil. Coach Vooruit werkt samen met diverse organisaties om jongeren en bedrijven met elkaar te verbinden. Wij helpen jongeren tussen de 6 en 23 jaar, die te maken hebben met matige tot complexe problematiek en vastlopen in hun ontwikkeling, verder. Eén van onze doelen hierbij is werken aan het versterken van de maatschappelijke positie van de jongere om hem of haar op deze manier zelfredzamer te maken.

Coach Vooruit begeleidt...