Thuiszitters/vroegtijdig schoolverlaters

#
Thuiszitters/vroegtijdig schoolverlaters

Kinderen en jongeren die zonder onderwijs thuis zitten en vanwege hun problematiek moeilijk kunnen deelnemen in een regulieren of speciale onderwijssetting. Het recht op onderwijs is hier in het geding. Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de kinderen die thuiszitten meerder problemen tegelijk hebben. Psychiatrische problemen, gedragsproblemen, thuisproblematiek (onvoldoende houvast, onrust, ouders met psychiatrische problemen) en bureaucratie. Vanuit Coach Vooruit streven wij ernaar om zowel thuiszitters als dreigende thuiszitters zo goed mogelijk te ondersteunen om het volgen van onderwijs weer mogelijk te maken. Hierin bieden wij maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen.