Jongeren met multi-gedragsproblematiek

#
Jongeren met multi-gedragsproblematiek

Coach Vooruit biedt intensieve en professionele hulpverlening aan jongeren van 6 tot 23 met ‘ernstige gedragsproblemen’ zoals agressie problemen en opstandig gedrag, prikkelbaar en driftig gedrag, anderen ergeren en antisociaal gedrag. Vanuit Coach Vooruit wordt er samen met betrokkenen een inschatting gemaakt van de ernst van de gedragsproblemen op basis van de duur, frequentie, situaties en de verschillende typen van het storende gedrag. Daarnaast wordt er gekeken of er sprake is van een crisis of andere gezinsproblemen en wordt er nagegaan wat de beschermende factoren en risicofactoren zijn die eventueel gedragsproblemen kunnen verklaren. Aan de hand van een zo volledig mogelijk beeld wordt een op maat gemaakt begeleidingsplan opgesteld.

Begeleiding aanvragen door Coach Vooruit, bel dan 06 42 62 43 33
Of meld je online aan