First offenders

#
First offenders

Het first offenders traject is een interventie gericht op jongeren die risico- of licht delinquent gedrag vertonen. Jongeren die mogelijk interesse beginnen te ontwikkelen voor een criminele carrière. Het tijdig signaleren en ingrijpen is erg belangrijk om jongeren succesvol van dat pad af te houden. Dit blijkt ook uit het onderzoeksrapport “effectief vroegtijdig ingrijpen” die in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is uitgevoerd. Met het first offenders traject wordt getracht het uiteindelijke gestelde doel te bereiken door verschillende hoofd- en tussendoelen voor verschillende leefgebieden op te stellen.